Kapacitet

Vi har resurser och kunskapen till att reparera och serva ”på plats” ute hos kunderna
bl.a. med en utrustad buss innehållande elverk och verktyg för de vanligaste jobben.

Vi har våra lokaler uppdelade i en svets och en maskinverkstad.
I svetsverkstaden finns följande kapacitet:

·         Plåtsax Beyler 3000x13mm för vanligt stål och 3000x8mm för rostfritt stål.

·         Kantpress (bockmaskin) Durma 300ton, 3000x12mm för vanligt stål och
3000x8mm för rostfritt stål.

·         Gasskärmaskin ESAB Combirex CXC-P 2500 NC-styrd för plåtar upp till 3000x1500mm
och en tjocklek upp till 60mm.