Presentation

Johannedals Mekaniska Verkstad AB är en mekanisk verkstad som startade 1982 med lokaler strax
utanför Sundsvall där vi servar våra kunder med reparationer eller nytillverkning.
Vårt mål är att vara en komplett verkstad med resurser för att bl.a. klippa och bocka plåt, de flesta
former av svetsning, maskinbearbetning såsom svarvning, fräsning och borrning samt reparationsarbeten
både i och utanför verkstaden.

Företagets största styrka är en mycket snabb service då stillestånd ofta är mycket dyrbar för våra kunder,
det kan vi uppnå med kompetent personal, allsidig maskinpark, omfattande lager samt god kontakt
med leverantörer på orten.

 Våran största nisch är reparation av hydraulcylindrar där kunskapen genom åren har blivit mycket hög och
 med ett omfattande lager av råmaterial för att mycket snabbt kunna åtgärda felen kan vi ge en service
till kunderna av högsta klass.

Certifiering enligt kvalitetssystemet FR2000 garanterar att företaget upprätthåller  en organiserad struktur
som garanterar en god kvalitet,  miljövänlig verksamhet och  en säker miljö för medarbetarna.

På sidorna tjänster och kapacitet kan ni läsa mer ingående om företagets resurser.

Kvalitetspolicy

Med kundens ritningar, kravspecifikationer, förlagor eller egna mallar som grund ska vi tillverka eller
reparera delar och detaljer eller utföra reparations och underhållsarbeten som uppfyller eller
överträffar kundernas förväntningar.
Grunden för vår kvalitetsinriktning utgörs av yrkeskunniga medarbetare som gör egenkontroll på de
arbeten de utfört samt att vi håller maskinparken väl underhållen och i gott skick.
Med regelbundna förbättringar ska vi uppnå ska vi uppnå en ökad kundtillfredsställelse  och
minskade kvalitetsbristskostnader.
Genom att hela tiden flytta fram våra positioner inom kvalitetsområdet ska vi framstå som det
självklara alternativet för våra kunder.

Miljöpolicy

Vi ska uppfylla kundernas miljökrav och gällande miljölagstiftning.
Vår interna verksamhet ska präglas av återanvändning och återvinning samt
sparsam resursanvändning.